Algemene voorwaarden voor reviews

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de reviews. In geval van tegenstrijdigheid tussen het Privacybeleid van Liftservice Coorevits en deze Algemene gebruiksvoorwaarden, hebben deze Algemene gebruiksvoorwaarden voorrang met betrekking tot de CRR-service.

1. Wie kan een review schrijven?

Om de echtheid van de beoordelingen te garanderen, beperkt Liftservice Coorevits de toegang tot het schrijven van een review aan klanten waarmee Liftservice Coorevits een overeenkomst mee heeft gesloten. Het is de bedoeling om bezoekers van Liftservice Coorevits informatie te verstrekken gebaseerd op authentieke productervaringen. Er is slechts een selectie van de reviews aanwezig op de website.

2. Hoe kan een review geschreven/ingestuurd worden?

We contacteren onze klanten met verzoek een review te versturen na uitvoering van onze diensten. 


3. Waartoe ben ik gehouden als ik inhoud aanlever?

Door inhoud aan Liftservice Coorevits voor te leggen, verklaar en bevestig je:

 • Dat je de enige auteur en eigenaar bent van de intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud. Je bent er dus verantwoordelijk voor.
 • Dat je geen vertrouwelijkheidsregels of handelsgeheimen schendt door deze review te plaatsen.
 • Dat je vrijwillig afstand hebt gedaan van eventuele ‘morele rechten’ die je op deze inhoud zou kunnen hebben.
 • Dat je minstens 13 jaar oud bent.
 • Dat je voor deze review geen betaling of vergoeding hebt ontvangen.
 • Dat de review waarheidsgetrouw en accuraat is.

Je stemt ermee in Liftservice Coorevits schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, eisen en schade die voortvloeien uit het niet naleven van je bovenstaande garanties en verklaringen of je overtreding van een wet of de rechten van derden.

4. Aan welke selectiecriteria worden de reviews onderworpen?

Alle ingezonden reviews zijn onderworpen aan onze algemene gebruiksvoorwaarden. Liftservice Coorevits zal de volledige review publiceren, tenzij hij een van de volgende elementen bevat:

 • Een klacht. Indien een klant een klacht wenst in te dienen bij Liftservice Coorevits, dient hij contact op te nemen via info@liftservicecoorevits.be
 • Ongepaste afbeelding of video.
 • Obsceniteiten, discriminerend taalgebruik of ander taalgebruik dat ongepast is voor een openbaar forum.
 • Reclame, spam-inhoud of verwijzingen naar andere producten, aanbiedingen of websites.
 • e-mailadressen, URL’s of verwijzingen naar andere bedrijven, telefoonnummers, fysieke adressen of andere contactgegevens.
 • Persoonlijke gegevens (telefoonnummer, e-mailadres, enz.). Liftservice Coorevits wenst de privacy van zijn klanten te beschermen.
 • Kritische of kwaadwillige reviews over andere reviews die op de pagina zijn gepubliceerd of over hun auteurs.
 • Reviews die worden beschouwd als lasterlijk, haatdragend, racistisch of religieus bevooroordeeld of beledigend, onwettig bedreigend of onwettig intimiderend voor een persoon, partnerschap of bedrijf.
 • Vermelding van een ander merk.


5. Kan ik mijn review wijzigen?

Scores en geschreven reviews worden gewoonlijk binnen twee tot vier werkdagen gepubliceerd, nadat de inhoud is gecontroleerd aan de hand van de criteria zoals hiervoor beschreven. Het is niet mogelijk om een review te wijzigen, maar je kunt hem wel verwijderen door een verzoek via info@liftservicecoorevits.be en een nieuwe review te schrijven.

6. Hoe meld ik een fout in een review?

Iedereen die een fout in een review opmerkt, kan je contact opnemen via info@liftservicecoorevits.be. De specialisten van de betrokken productgroep zullen dan het nodige onderzoek doen om de fout op te sporen. Onjuiste reviews worden verwijderd.